Vil du tættere på de gode legater?

Skal du til at læse i udlandet, kan det være en god idé at hente nogle finanser igennem legatansøgninger. Der findes i dag temmelig mange fonde og legater, og derfor kan det sagtens betale sig at putte mange kræfter i arbejdet med ansøgningen.

 1. Forbered og overvej din legatansøgning

 

Lav et budget, og find ud af, hvor mange penge du skal bruge. Skriv ned i budgettet, hvad du søger penge til, og hvorfor du gør det. Er der for eksempel noget specielt, som du søger tilskud til? Fx huslejen eller flybilletterne. Du skal også tænke over, hvor længe du har tænkt dig at bruge på at lede efter legater. Og sidst men ikke mindst, hvor lang tid vil du bruge på at udarbejde legatansøgningerne?

 

 1. Find frem til de helt rigtige legater

 

I Danmark findes der adskillige websider, som har samlet en mængde legater i en samlet søgemaskine. På studerendeonline.dk kan du finde denne fortegnelse over alle de danske legater. Du kan også opspore de tilgængelige legater i den danske legathåndbog, som kan lånes på dit lokale bibliotek.

 

 1. Sådan vælger du, hvilke legater du kan søge

 

Undgå at skyde med spredehagl i din legatsøgning. Brug tid og kræfter på de legater, som du rent faktisk har en chance for at få. Ellers risikerer du at spilde både din egen og legatadministratorernes tid.

Rigtig mange legater - især dem af ældre dato - har krav og betingelser som ansøgeren til legatet skal opfylde. Så før du begynder at søge legatet, så læs fundsatsen grundigt.

I fundsatsen er der beskrevet nøjagtig, hvilke krav og betingelser du skal opfylde for at komme i betragtning til legatet. Skal du fx være i familie med medlemmer af Modstandsbevægelsen, eller skal du være af islandsk afstamning eller have en særlig regional eller geografisk tilknytning til et sted, så skal du ikke søge legatet medmindre du rent faktisk opfylder kravene. Hvis du ikke opfylder de konkrete betingelser beskrevet i fundsatsen, kommer du ikke i betragtning.

Kommer du fra en lille by eller kommune, kan det betale sig at få dine forældre, bedsteforældre eller andre til at holde øje med ugeavisen eller de regionale aviser. Her bliver legater slået op, når ansøgningsfristen nærmer sig. Ofte er antallet af ansøgere få, fordi de fleste ikke er opmærksomme på legaterne. Tjek også generelt i det lokalområde du voksede op i, da en del legater kræver, at man har et tilhørsforhold til stedet. Spørg evt. din kommune eller region, om de har nogle legater, de bestyrer.

 

 1. Det skal din legatansøgning indeholde!

 

Indholdet vil du som en tommelfingerregel altid kunne læse om i vejledningen hos de forskellige fonde. Langt de fleste legatansøgninger bør som minimum indeholde en motiveret ansøgning og de bilag, de efterspørger som fx et budget.

 

 1. Hvordan skriver man så en motiveret legatansøgning

 

Den motiverede ansøgning giver dig chancen for at adskille dig fra de øvrige ansøgere. Her skal du overbevise modtageren om, at det netop er dig, der skal have deres legat. Coverletter anbefaler, at din ansøgning max er en side lang, medmindre andet fremgår i beskrivelsen.

Start altid med at introducere dig selv og din persona. Inkluder gerne alder, navn, studie og eventuelt beståede eksamener, da dette kan være med til at vise dit faglige niveau og dedikation.

Herefter bør du forklare, hvorfor du søger legatet, altså hvad din motivation er. Kom ind på, hvad årsagen er, til at du gerne vil studere i udlandet. Beskriv, hvilke faglige og/eller personlige kompetencer som du får ud af dit ophold.

Ligeledes bør du også skrive noget om dine forhåbninger, fx hvad du forventer at få ud af dit studieophold. Herunder både personligt og fagligt. Læg gerne nogle overvejelser ind, om studieopholdet i udlandet kan påvirke din fremtid - og i hvilken retning. Husk at ræsonnere sagligt for, hvorfor det netop er dig, der skal have deres legat.

 

 1. Bilag til legatansøgningen

 

Som nævnt tidligere skal du kun vedhæfte bilag, som er relevante for modtageren. Du skal huske at opstille dine bilag i en prioriteret orden, så modtageren nemt kan danne sig et overblik.
Beløbet du skal søge er differencen mellem dine indtægter og udgifter.

Den ansøgte legats fond bestemmer selvfølgelig selv, hvor mange midler de vil bevilge til dig, men har du fx brug for 30.000 kroner, så notér dette beløb.

 

Her er nogle eksempler på bilag til legatansøgningen:

 

 • CV
 • Optagelsesbrev
 • Udtalelser
 • Karakterudskrift
 • Eksamensbevis
 • Budget

 

 1. Budgettet til din ansøgning

 

Her er nogle eksempler på udgifter:

 

 • Flybillet
 • Studieafgift
 • Studiebøger
 • Leveomkostninger
 • Forsikring
 • Sprogkurser
 • Sprogtest
 • Flytteudgifter
 • Lokaltransport
 • Lægeerklæring
 • Visum
 • Ansøgningsgebyr
 • Kulturelle aktiviteter

 

Eksempler på indtægter

 

 • SU
 • SU-lån
 • Udlandsstipendium
 • Scholarships
 • Øvrige legater
 • Egen opsparing
 • Støtte fra familie

 

 1. Hvad skal du være opmærksom på

 

 • Husk kontaktoplysninger!
 • Modtager du et afslag, så ring gerne og spørg hvorfor - det kan være, du kan få nogle gode råd til din næste ansøgning.
 • Frister og deadlines er til for at blive overholdt.
 • Hold styr på dine ansøgninger med en oversigt over søgte legater, og hvem du har fået tilbagemeldinger fra.
 • Personlighed skinner igennem i din motiverede ansøgning, lad derfor være med at afskrive andres ansøgninger.
 • Husk at takke giveren, hvis du har fået tildelt et legat.

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at få hjælp til din motiverede ansøgning og et budget, kan du få en gratis vejledning og et uforpligtende tilbud hos Coverletter.

Vi glæder os til at hjælpe dig med at studere i udlandet.

Kontakt os